PICTOGRAMMEN VOOR NOODVERLICHTING

Veranderingen in de normen voor grafische symbolen, wat betekent dat voor u?

De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 “Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens” heeft grote gevolgen voor de vluchtroute-aanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog.

Waarom is dit?

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige,  nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal over genomen. Op termijn zullen alle pijlen omhoog wijzen voor de vluchtrichting rechtdoor en ”de mannetjes” in de deuren staan.

De pictogrammen volgens NEN-EN 7010 zijn geschikt voor nieuwbouw maar ook als u alle bestaande pictogrammen in een gebouw wilt vervangen. De pictogrammen volgens NEN 6088 zijn geschikt voor bestaande bouw. Hoewel deze norm in 2013 is ingetrokken kut u voorlopig deze pictogrammen nog wel bestellen. Het is niet toegestaan om de pictogrammen volgens NEN 6088 NEN-EN-ISO 7010 door elkaar heen te gebruiken.

Het pictogram van de Betalux noodverlichting kunt u zeer eenvoudig verwisselen. Dit kan erg handig zijn als de vluchtroute met regelmaat veranderd zoals in tenten op bijvoorbeeld festivals. Klikt u hier om de uitleg van de Betalux noodverlichting te zien.

Tevens zijn er nog vele andere pictogrammen beschikbaar voor de vluchtwegaanduingen zoals teksten in verschillende talen en symbolen. Daarnaast kan op aanvraag een gepersonaliseerd pictogram geproduceerd worden.

Pictogrammen voor noodverlichting volgens NEN -EN 7010

Pictogrammen voor noodverlichting

Rechtdoor / naar boven 2893X44

Pictogrammen voor noodverlichting

Naar beneden 2893X38

Pictogrammen voor noodverlichting

Naar links – 2893X32

Pictogrammen voor noodverlichting

Naar rechts – 2893X31

Pictogrammen voor noodverlichting

Trap af rechts – 2892X18

Pictogrammen voor noodverlichting

Trap af links – 2892X20

Pictogrammen voor noodverlichting

Trap op links-  2892X19

Pictogrammen voor noodverlichting

Trap op rechts – 2892X64

Pictogrammen voor noodverlichting volgens NEN 6088

Pictogrammen voor noodverlichting

Naar boven – A.4 2892X99

Pictogrammen voor noodverlichting

Rechtdoor of naar beneden  –  A.1 2892X95

Pictogrammen voor noodverlichting

Naar links –  A.3 2892X97

Pictogrammen voor noodverlichting

Naar rechts –  A.2 2892X96

Pictogrammen voor noodverlichting

Uitgang –  B.1 2892X98

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren