DE MEEST ENERGIE-EFFICIËNTE NOODVERLICHTING OP DE MARKT

Het ontbreken of uitvallen van verlichting in noodsituaties kan leiden tot gevaarlijke situaties.De meest energie-efficiënte noodverlichting Door brand, rook en/of paniek kunnen mensen gedesoriënteerd raken en als gevolg niet meer de (nood)uitgang kunnen vinden. Het is daarom van essentieel belang dat er altijd een duidelijke en herkenbare vluchtroute te zien is.

De producten die wij leveren bieden een belangrijke bijdrage in noodsituaties. Vluchtwegen, nooduitgangen, redding en brandbestrijdingsmiddelen worden namelijk door middel van Betalux Tritium vluchtwegaanduidingen en lichtgevende bewegwijzering herkenbaar. Zodat er bij calamiteiten snel gehandeld kan worden en gevaarlijke situaties worden geminimaliseerd. Daarnaast is de nood-
verlichting de meest energie-efficiënte noodverlichting op de markt. Een aantal belangrijke kenmerken van de noodverlichting zijn; ze verbruiken geen elektriciteit, zijn onderhoudsvrij, hebben een zeer lange levensduur en zijn ±67% goedkoper dan elektronische noodverlichtingen. De afmetingen van een armatuur zijn
210 x 325 mm en slecht 25 mm dik. Daarnaast is een groot voordeel dat de pictogrammen van de
noodverlichting zeer eenvoudig verwisseld kunnen worden en dat de montage slechts enkele minuten bedraagt.

Deze vorm van vluchtwegsignalering wordt al meer dan 50 jaar toegepast als vluchtwegsignalering in vliegtuigen, waar betrouwbaarheid voorop staat. De toepassing van deze armaturen is het gebruik als permanent verlichte vluchtrouteaanduiding, zonder dat daarvoor aparte noodstroomvoorziening of omgevingslicht noodzakelijk is. Vanwege het ontbreken van elektrische componenten kunnen ze toegepast worden in vochtige ruimten of dichtbij sprinklerinstallaties. Maar ook in tunnels en langs snelwegen, desnoods onder water.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

GEHEEL ONDERHOUDSVRIJ

Door het ontbreken van elektrische componenten is vervanging van accu’s en lampen niet nodig.

GEEN ENERGIEKOSTEN

Doordat de noodverlichting geen energie verbruikt, bespaart u aanzienlijk op uw elektriciteitsverbruik.

LANGE LEVENSDUUR

De noodverlichting brandt continu gedurende een levensduur van 15 jaar.

KOSTENBESPAREND

Omdat ze geen gebruik maken van elektriciteit en onderhoudsvrij zijn, zijn ze gedurende hun levensduur veel voordeliger dan elektronische noodverlichting.

DE BETALUX NOODVERLICHTING IS VEELZIJDIG, ROBUUST, DUURZAAM EN ZEER BETROUWBAAR

NOODVERLICHTING NIEUWBOUW
NEN-EN 7010

De meest energie-efficiënte noodverlichting

Bewaren

De pictogrammen voor vluchtwegaanduidingen volgens NEN-EN 7010 zijn geschikt voor nieuwbouw maar ook als u alle bestaande noodverlichtingen in een gebouw wilt vervangen.

NOODVERLICHTING BESTAANDE BOUW NEN 6088

De meest energie-efficiënte noodverlichting

Bewaren

De pictogrammen voor noodverlichting volgens NEN 6088 zijn geschikt voor bestaande bouw. Hoewel deze norm in 2013 is ingetrokken kunt u voorlopig
deze pictogrammen gewoon nog bestellen.

ACCESSOIRES VOOR
TRITIUM NOODVERLICHTING

Pendel voor betalux noodverlichting

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Voor de tritium noodverlichting kunt u verschillende accessoires bestellen, zoals een pendel om de vluchtwegaanduiding mee aan het plafond te bevestiging of een betaguard (een slagvaste beschermkap).

WAAROM KIEZEN VOOR TRITIUM EN GEEN LED, OF TL VERLICHTING?

Lichtbronnen op basis van fluoriscentieverlichting, ook wel 6 Watt TL buisjes genoemd, domineren nog steeds de vluchtwegaanduidingen markt. Onze Tritium vluchtweg-
aanduidingen maken geen gebruik van LED of TL verlichting. Het is een ioniserend gas dat ervoor zorgt dat de lichtbron 15 licht geeft. De Tritium vluchtwegaanduidingen hoeven niet op het lichtnet aangesloten te worden en verbruikt dus totaal geen energie. Daarnaast zitten er geen lampjes in die in de toekomst moet worden vervangen.

De jaarlijkse inspectie bij deze Tritium noodverlichting zal nog steeds gedaan moeten worden, echter zal je hier keer op keer sneller mee klaar zijn aangezien er geen lampjes gecontroleerd en/of vervangen hoeven te worden.

Een nooduitgang met Tritium verlichting is duurder in de aanschaf, alleen doordat de exploitatiekosten niet aanwezig zijn is het binnen ongeveer anderhalf jaar terugverdiend. Wilt u meer informatie over Tritium noodverlichting? Neem gerust contact met ons.

 

noodverlichting tritium

OVERZICHT VAN DE KOSTEN
OVER 15 JAAR

Kosten tl led tritium

U kunt hier het uitgebreide overzicht bekijken.

VERSCHILLEN TUSSEN LED, TL EN TRITIUM NOODVERLICHTING

De verlichtingsbranche heeft de afgelopen 10 jaar een flinke metamorfose ondergaan. De led-technologie heeft in sneltreinvaart een prominente plek in de noodverlichtingsindustrie ingenomen. Zo blijkt dat ongeveer de helft van de noodverlichtingen inmiddels beschikt over de energiezuinige lichtbron.

De noodverlichtingen met LED staan vaak 24 uur per dag aan en zorgen al snel voor een flinke besparing in de energiekosten. Omdat TL als lichtbron voor noodverlichting veel meer verbruikt dan LED, wordt er tegenwoordig vaker voor LED gekozen. Daarnaast is het een groot voordeel dat er minimale onderhoud vereist is. Installateurs hoeven tijdens de jaarlijkse inspectie niet standaard de LED lichtbron te vervangen.

De lichtbron van de Tritium noodverlichting verbruikt, in tegenstelling tot LED en TL verlichting, helemaal geen energie. De meest voordelige en duurzame oplossing voor noodverlichting is dan ook Tritium.

NOODVERLICHTING VALT ONDER TE VERDELEN IN 3 ARMATUREN. WIJ HEBBEN HIERVOOR EEN OVERZICHT SAMENGESTELD

VLUCHTROUTEVERLICHTING

Vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat vluchtroutes vanuit verschillende invalshoeken zichtbaar blijven en worden herkend. Bij calamiteiten kunnen obstakels worden herkend en kan er veilig gebruik van de vluchtroute worden gemaakt.

De meest toegepaste types zijn,
– Bestaande TL armaturen die door een centrale noodstroomvoorziening worden voorzien van stroom.
– Verlichtingsunits met één of twee TL lampen en een ingebouwde accu die apart in het plafond zijn geplaatst.

VLUCHTROUTE AANDUIDING

Vluchtroute aanduidingen zorgen voor een consistente en herkenbare vlucht-
route aanduidingen, zodat aanwezige personen bij calamiteiten de kortst mogelijke vluchtroute kunnen volgen.

De meest toegepaste types zijn; stickers die niet oplichten, stickers die wel oplichten, Betalux vluchtweg-
aanduidingen, noodverlichting LED armaturen, TL armaturen.

In vergelijking met elektrische vlucht-
route aanduidingen zijn de vlucht-
wegaanduidingen die licht geven d.m.v. tritium voor in aanschaf en gebruik, veruit de voordeligste oplossing over een periode van 15 jaar.

COMBINATIE VAN ARMATUREN

De noodverlichting LED armaturen zorgen voor zowel de vluchtrouteverlichting als de vluchtrouteaanduiding. In de wandelgangen worden deze armaturen vaak “transparanten” genoemd.

De meest toegepaste types zijn: TL vluchtrouteverlichtingsarmaturen voorzien van een groen pictogram.

U kunt hier het schema noodverlichting bekijken.

WELKE EUROPESE RICHTLIJNEN, KLEUREN EN PICTOGRAMMEN ZIJN VAN TOEPASSING OP VLUCHTWEGAANDUIDING?

DE EUROPESE RICHTLIJNEN

In de Europese richtlijn 92/58/EEG streeft men naar de harmonisatie van de regelgeving op het gebied van veiligheids- en gezond-
heidssignalering. In de 92/58/EEG met betrekking op vlucht-
wegaanduiding staat vermeld dat “De borden bezitten dusdanige afmetingen en kleur- en lichttechnische eigenschappen dat zij goed zichtbaar en gemakkelijk te begrijpen zijn.” Tevens staat er dat “bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden gebruik dient te worden gemaakt van fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht.” Het is goed om hier bij rekening te houden met de Europese richtlijnen en wetgeving.

De vluchtwegaanduidingen van Lighting Solutions voldoen aan vele nationale en internationale standaarden zoals ANSI N540, NFPA Life Safety Code 101, Richtlijn 92/58 EEG, BS-5499 part 2, NEN-EN 1838, NEN 6088 en NEN-EN-ISO 7010. Tevens zijn de vluchtweg-
aanduidingen UL gecertificeerd en staan ze geregistreerd. Daarnaast zijn ze goedgekeurd door US-NRC en het Nederlandse ministerie van VROM.

Europese Richtlijnen, pictogram, kleur vluchtwegaanduiding

DE KLEUR

De veiligheidskleuren dienen bepaald te worden onder daglichtomstandigheden. De vluchtwegaanduidingen van Lighting Solutions voldoen aan de veiligheidskleuren. Tevens staat er nadrukkelijk in dat: “Indien de vluchtwegaanduidingen worden gecombineerd met noodverlichting (lees: vluchtrouteverlichting), de noodverlichting moet voldoen aan NEN-EN 1838. Dit geldt dus voor de bovengenoemde combinatie armaturen.

De armaturen van Lighting Solutions zijn echter uitsluitend bedoeld voor vluchtwegaanduidingen en worden niet gecombineerd met vluchtrouteverlichting. Zo is de NEN-EN 1838 dus niet van toepassing op de armaturen van Lighting Solutions. Onze vluchtweg-
aanduidingen zijn goed zichtbaar met en zonder daglicht.

HET PICTOGRAM

Voorheen waren de eigenschappen en bepalingsmethode waaraan vluchtwegaanduidingen aan moesten voldoen vastgelegd in de NEN 6088 norm. Deze norm is in januari 2013 ingetrokken. De norm ging toen samen met de NEN 3011 norm. Voor het voorkomen van on-
gevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen geeft deze norm voor-
schriften. Sinds januari 2013 is in Europa ISO 7010 van kracht als EN-ISO 7010 (Graphics symbols – Safety colours and Safety signs – Registered safety signs). In Nederlands is deze ingevoerd als NEN-EN-ISO 7010.