Deze vorm van vluchtweg-signalering is in Nederland toegestaan volgens de regeling bekendmaking gebruik van ioniserende straling van 18 december 2002 ministerie van VROM reg. nr. SAS/2001144917 nr. I.A.9 en de regeling gebruiksartikelen stralingsbescherming nr SAS/2001144737. Gepubliceerd in de Staatscourant nummer 248 van 24 december 2002. Betalux™ signs worden vervaardigd onder ISO 9001 en zijn voorzien van pictogrammen volgens NEN 6088 & NEN-EN ISO 7010; voldoen aan de herkenningsafstand en autonome tijd van NEN-EN 1838; worden getest volgens BS-5499 part 2; ANS N540; voldoen aan de NFPA Life Safe Code 101 en Richtlijn 92/58 EEG; zijn UL-listed en toegelaten door US-NRC. Natuurlijk is het van groot belang dat de juiste montageplaats gekozen wordt (zie ook vraag 01).