Straling in het dagelijks leven

In de Code of Federal Regulations (Title 10, Part 20) heeft de Amerikaanse overheid opgenomen dat toegestane limiet voor blootstelling aan kunstmatige alledaagse straling van de bevolking 300 millirem (= 3 mSv) per jaar is. De grens voor een blootgestelde medewerker in Nederland bedraagt  20 mSv. In de grafiek kunt u zien dat zelfs in het uitzonderlijke geval dat er een buisje van de noodverlichting breekt geen significant gezondheidsrisico is. In de grafiek kunt u enkele vormen van stralingen zien waaraan we in het dagelijks leven aan worden blootgesteld op een schaal van  0 – 8700 millirem. Een buis in de noodverlichting breekt - Het wonen in een grote stad 20 - Caradiologische inspanningstest - Medisch onderzoek maag-darmkanaal - 20 sigaretten per dag roken -

Door |juli 31st, 2017|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Straling in het dagelijks leven

Wat kost een noodverlichting in 15 jaar (131.000 uur)?

Onderstaand treft u een vergelijking van de kosten van Betalux noodverlichting ten opzichte van een traditionele noodverlichting. Bewaren Bewaren Type Betalux Noodverlichting Elektrische Noodverlichting (21 VA) Stroomverbruik (21 VA) 0 21 (1) Aanschafprijs € 320.- € 200.- (2) Arbeidsloon montage € 8.- € 45.-       Arbeidsloon bedrading € 0.- € ?       Subtotaal eenmalige kosten € 328.- > € 245.- (3) Energiekosten € 0.- € 606.- (4) Nieuwe lampen € 0.- € 112.- (5) Arbeidsloon lampen wisselen € 0.- € 157.- (6) Nieuwe accu's € 0.- € 120.- (7) Arbeidsloon accu's wisselen € 0.- € 67.-      Subtotaal gebruikskosten € 0.- € 1062.- Totale kosten over 15 jaar         (131.000 branduren) € 328.- > € 1307.- Gemiddelde prijs voor een continue brandende decentrale elektrische noodverlichting Montage kosten (€ 45.- per uur ex. reiskosten Prijs € 0.22 per 1 KWh Jaarlijks wisselen (14 keer) á € 8.- per FL-lamp 15 minuten per keer á € 45.- per uur Iedere 4 jaar accu's verwisselen á € 40.- per accuset 30 minuten per keer á € 45.- per uur Energieverbruik Noodverlichting slokt enorm veel energie op. Daarnaast produceren wij in Nederland totaal 456 miljoen kilo CO2 uitstoot per jaar aan nood-evacuatieverlichting en stand-by- of vervangingsverlichting. De zogenaamde combinatiearmaturen voor vluchtrouteverlichting en vluchtrouteaanduiding verslinden een groot deel van het energieverbruik. Zo zijn er naast de milieubelastende CO2 uitstoot ook nog een hoop kosten zoals de controle, het onderhoud  en het energieverbruik die elk jaar weer terug komen. Door de overgang van TL naar LED wordt er al zo'n 40% tot 50% energie bespaart maar alsnog zijn deze veel duurder dan de noodverlichting van Betalux

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wat kost een noodverlichting in 15 jaar (131.000 uur)?

Wat gebeurt er met uitgewerkte en teruggenomen Betalux noodverlichtingen?

De Betalux noodverlichting geven na 15 jaar niet meer genoeg licht af om te voldoen aan de wettelijke normen. Na vervanging worden de uitgewerkte betalights ingenomen en gedemonteerd. De uitgewerkte buis met een Tritium/Helium-3 mengsel gaat terug naar de fabriek in Canada. Tritium vervalt naar Helium-3(=edelgas) onder uitstraling van Beta-straling. Na 12,35 jaar (de z.g. halfwaardetijd) bevat de buis precies 2/3 Helium-3 en 1/3 Tritium gas. In de fabriek in Canada wordt het Tritium gas gescheiden van het Helium-3gas en weer gebruikt in nieuwe signs. Het borosilicaatglas wordt gerecycled.

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wat gebeurt er met uitgewerkte en teruggenomen Betalux noodverlichtingen?

Wat te doen met uitgewerkte vluchtwegsignalering van Betalux™ (of een ander fabrikaat)?

Hoewel betalights (algemene benaming) geen gevaar opleveren voor de gezondheid (zie de vorige vraag) stelt het Ministerie van VROM dat betalights niet in het milieu terecht mogen komen. Daarom stellen wij ons ten doel zoveel mogelijk gebruikte betalights terug te nemen ter regenerering. Als u bij ons Betalux™ producten afneemt, nemen wij uw oude betalights gratis terug, ongeacht het fabrikaat. Wilt u uw oude betalights van ons of een ander fabricaat inleveren zonder afname van Betalux™ producten dan kan dat ook, maar dan vragen wij daarvoor een geringe vergoeding per betalight. De ingeleverde betalights worden door ons gerecycled. Wilt u hierover meer informatie neem dan contact met ons op via telefoon 0341 360111 of info@lighting-solutions.co.nl.

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Wat te doen met uitgewerkte vluchtwegsignalering van Betalux™ (of een ander fabrikaat)?

Levert vluchtwegsignalering van Betalux™ (of een ander fabricaat) gevaar op voor de gezondheid?

Neen, betalights (de algemene benaming voor producten zoals escape signs van Betalux™) bestaan uit buisjes gevuld met tritiumgas. Dit gas heeft als eigenschap dat het de fluorescentie-laag activeert waardoor de buisjes een zacht licht uitstralen. Tritium (symbool T of 3H) is een heel licht radioactief materiaal, dat in geringe hoeveelheden in de natuur (atmosfeer) wordt aangemaakt door interactie van kosmische straling met deuteriumkernen in waterdamp. De radioactieve straling van tritium dringt niet door de menselijk huid heen. Tritium kan ook fabrieksmatig geproduceerd worden. Echter de hoeveelheid radioactieve straling in betalight buisjes is zo gering, dat het nauwelijks te detecteren is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid. De hoeveelheid radioactiviteit die terecht komt in het milieu als een betalight buisje breekt of verbrand, is veel minder dan ons Ministerie van VROM en de US Nuclear Regulatory Commission voor het publiek aanvaardbaar vindt en brengt dus geen gezondheidsrisico met zich mee. Dit geldt dus zeker voor betalight buisjes die intact zijn. Deze buisjes zijn vervaardigd van borosilicaatglas. Dit glas wordt vaak gebruikt in de chemische en farmaceutische industrie (o.a. in laboratoriums), is praktisch onbreekbaar, hittebestendig en heeft als bijkomende voordeel dat het de toch al geringe radioactieve straling van tritium niet doorlaat. Kortom, betalight buisjes zijn volkomen veilig en leveren dus geen gevaar op voor de gezondheid.

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Levert vluchtwegsignalering van Betalux™ (of een ander fabricaat) gevaar op voor de gezondheid?

Een stroomstoring, wat nu?

Zelfs een langdurige stroomstoring heeft geen invloed op de werking van Betalux™ vluchtwegsignalering. Waar andere vluchtwegsignalering na één tot drie uur ophouden met werken, blijft de onze functioneren. Een voorbeeld: In Italië was enige tijd geleden de stroom in het hele land uitgevallen. Dit duurde op sommige plaatsen langer dan een dag. Ook de noodverlichting viel na enige tijd uit (1 tot 3 uur). Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Een stroomstoring, wat nu?

Ik heb nu vluchtwegsignalering met “uit” of “exit”, moet ik deze nu vervangen voor pictogrammen?

Helaas wel. Om te kunnen voldoen aan de voorschriften van de Nederlandse overheid moet u de vluchtwegsignalering met tekst vervangen door de pictogrammen. Een en ander zoals omschreven in de norm NEN 6088 of de NEN-EN 7010. Betalux™ vluchtwegsignalering voldoen ruimschoots aan deze norm. Ook gemengd gebruik van uit/exit vluchtwegsignalering en pictogrammen is verboden. De achterliggende reden van de overheid voor het gebruik van afbeeldingen (pictogrammen) is de taal onafhankelijke signalering in onze multiculturele samenleving.

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ik heb nu vluchtwegsignalering met “uit” of “exit”, moet ik deze nu vervangen voor pictogrammen?

Moet ik eigenlijk wel vluchtwegsignalering aanbrengen in mijn pand?

Het antwoord is eigenlijk altijd ja, tenzij het een woonhuis betreft. Het bouwbesluit 2003 van het Ministerie van VROM is op dat punt heel duidelijk. Of het nu een winkel, café of sportkantine betreft, er moet een goede vluchtwegsignalering zijn. Ook wordt er niet langer onderscheid gemaakt tussen nieuw- en bestaande bouw.

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Moet ik eigenlijk wel vluchtwegsignalering aanbrengen in mijn pand?

Als ik kies voor deze vluchtwegsignalering, voldoe ik dan aan de voorschriften?

Deze vorm van vluchtweg-signalering is in Nederland toegestaan volgens de regeling bekendmaking gebruik van ioniserende straling van 18 december 2002 ministerie van VROM reg. nr. SAS/2001144917 nr. I.A.9 en de regeling gebruiksartikelen stralingsbescherming nr SAS/2001144737. Gepubliceerd in de Staatscourant nummer 248 van 24 december 2002. Betalux™ signs worden vervaardigd onder ISO 9001 en zijn voorzien van pictogrammen volgens NEN 6088 & NEN-EN ISO 7010; voldoen aan de herkenningsafstand en autonome tijd van NEN-EN 1838; worden getest volgens BS-5499 part 2; ANS N540; voldoen aan de NFPA Life Safe Code 101 en Richtlijn 92/58 EEG; zijn UL-listed en toegelaten door US-NRC. Natuurlijk is het van groot belang dat de juiste montageplaats gekozen wordt (zie ook vraag 01).

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Als ik kies voor deze vluchtwegsignalering, voldoe ik dan aan de voorschriften?

Zijn Betalux™ signs EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit) ongevoelig?

Betalux™ noodverlichting veroorzaken geen EMC storingen (denk aan pacemakers, monitoren en gevoelige elektronische apparatuur) en zijn ook niet gevoelig voor EMC storingen van buitenaf. Daardoor zijn Betalux™ signs ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld ziekenhuizen en vliegtuigen.

Door |augustus 5th, 2015|Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Zijn Betalux™ signs EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit) ongevoelig?